Aanvragen

Een aanvraag wordt alleen in behandeling genomen indien die voldoet aan de volgende criteria en indien de volgende stukken worden meegestuurd: 

  • Projectomschrijving waaruit blijkt dat het gaat om een kleinschalig en doorlopend project gericht op kansarme kinderen. 

  • Begroting en dekkingsplan van het project. 

  • Recente jaarrekening, statuten, uittreksel Kamer van Koophandel, en algemene informatie over activiteiten aanvrager (incl. ANBI status).

  • Wij vragen dat alle projecten die steun van de Stichting ontvangen beschikken over een Nederlandse contactpersoon.

Adreswijzigingen

Gaarne adreswijzigingen aan hierboven vermeld  adres sturen of via het formulier hieronder doorgeven.

Gelukt! Bedankt voor uw bericht.

CONTACTGEGEVENS